Meniu
Reducerea CO2

Natura ne oferă resurse, dar mai presus de orice, ne oferă bucurie! Iar această bucurie devine și mai mare atunci când putem ajuta mediul, transformând deșeurile în resurse. Animați de iubirea și respectul pentru natură, compania noastra este preocupată în mod constant de nivelul în continuă creștere al dioxidului de carbon (CO2).

Emisiile de CO2 sunt o cauză a încălzirii globale și a schimbaărilor rezultate în mediul înconjurător și în societate. Din acest motiv, am inițiat în anul 2018 un proiect de reducere a emisiilor de CO2, pentru a compensa amprenta de CO2 a altor companii, prin creditele de carbon pe care noi le emitem. Proiectul se numește Reducerea emisiilor de carbon prin reciclarea PET-ului și este implementat cu suportul Organizației Internaționale Gold Standard și folosind metodologia Natiunilor Unite recent revizuită în cadrul Convenției Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC).

Reciclăm deșeurile de PET, reducând consumul de energie care, în alt mod, ar fi necesar pentru a produce produse din plastic realizate cu aporturi virgine și, prin urmare, reducem emisiile de gaze cu efect de seră (GES). Produsele finite ale proiectului sunt PET-ul reciclat, banda reciclată și fibre reciclate.

Green Tech este prima companie din Europa care a implementat proiectul de reducere a CO2, producând: fulgi PET, bandă PET, granule r-PET și fibră de poliester.

GreenTech salvează anual emisia a peste 45 380 de CO2 prin reciclarea PET. V-ați întrebat vreodată care ar fi beneficiile din perspectiva mediului dacă am reduce cu această cantitate emisiile de CO2 în fiecare an? Iată rezultatele pe care le-am obținut:

Impactul asupra mediului

Producerea de noi resurse: reducerea emisiilor de CO2 cu până la 47% în comparație cu producerea acelorași articole din material PET virgin

Consum de energie electrică cu 30% mai mic comparativ cu procesul de producție din material virgin.

Economisirea combustibilului fosil cu până la 75%, comparativ cu procesul de producție a PET virgin.

O natură mai curată: protecția mediului (pământ, râuri, lacuri etc) datorită colectării de deșeuri sticle PET și activităților de reciclare.

Impactul social

Condiții de lucru mai bune în regiune: creșterea oportunităților de angazare în zonele de desfășurare a proiectului.

Dezvoltare economică îmbunătățită în plan regional: contribuie la o mai bună distribuire a veniturilor, la integrarea regională și la conectarea cu alte sectoare

Dezvoltarea capacității tehnologice locale: forța de muncă și serviciile tehnice de întreținere sunt asigurate din resurse locale.

Dezvoltarea comunității sociale locale: contribuie într-o măsură considerabilă la fondurile municipalității pentru asigurări sociale, cum ar fi fondurile pentru pensii și sănătate, dar și la dezvoltarea comunității în ansamblu.

Credem cu tărie că prin puterea exemplului se poate influența comportamentul celor din jur astfel încât, în cele din urmă, să ne bucurăm de rezultatele așteptate.

Beneficiile certificatului voluntar de emisie de CO2

Clienții au capacitatea de a integra certificatul de climă CO2 în propriile rapoarte de mediu și de durabilitate.

Clienții pot avea un impact pozitiv asupra mediului și asupra societății.

For Green Tech certificates contact us HERE.